Static GK Awareness – List of Important Classical / Folk& Tribal Dances in India: Crack SBI PO Mains 2017: (Day-4)

  Static GK Awareness –  List of Important Classical / Folk& Tribal Dances in India: Crack SBI PO Mains 2017: (Day-4):

  Dear Readers, SBI PO Mains Examination is approaching shortly and to Gear Up your preparation we have provided the “15 days Action Plan – Preparation Time Table for SBI PO Mains 2017”, based on the schedule here we have provided the List of Important Classical / Folk& Tribal Dances in India, kindly make use of it.

  Classical Dance
  Dance
  State
  Bharat Natyam
  Tamil Nadu
  Bihu
  Assam
  Bhangar
  Punjab
  Chan
  Bihar, Orissa, West Bengal and Mando
  Garwali
  Uttaranchal
  Garba
  Gujarat
  Hatlari
  Karnataka
  Kathak
  North India
  Kathakali
  Kerala
  Kuchipudi
  Andhra Pradesh
  Khantumm Bamboo Dance
  Mizoram
  Karma
  Madhya Pradesh
  Laho
  Meghalaya
  Mohiniattam
  Kerala
  Goa
  Jharkhand
  Manipuri
  Manipur
  Nati
  Himachal Pradesh
  Nat-Natin
  Bihar
  Odissi
  Orissa
  Ronf
  Jammu and Kashmir
  Yakshagan
  Karnataka
  Folks and Tribal Dances
  Dances
  States
  Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Dasavtar
  Maharashtra
  Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat
  Manipur
  Baala
  Meghalaya
  Khanatm, Pakhupila, Cherokan
  Mizoram
  Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana
  Karnataka
  Kaikottikali, Kaliyattam, Thappatikkali
  Kerala
  Kokattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam
  Tamil Nadu
  Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha, Ghantamardala, Ottam Thedal, Kummi, Siddhi, Madhuri, Chhadi.
  Andhra Pradesh
  Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau
  Orissa
  Kathi, Chhau, Baul Kirtan, Jatra, Lama
  West Bengal
  Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe
  Assam
  Giddha (Women), Bhangra (Men), Daff, Dhaman
  Punjab
  Rauf, Hikat, Mandjas, kud Dandi nach, Damali.
  Jammu and Kashmir
  Chhanu, Sarahul, Jat-Jatin, Karma, Danga, Bidesia, Sohrai.
  Jharkhand
  Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi
  Himachal Pradesh
  Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khoria, Gagor
  Haryana
  Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph
  Gujarat
  Mandi, Jhagor, Khol, Dakni
  Goa
  Ginad, Chakri, Gangore, Terahttal. Khayal. Jhulan Leela, Jhumaa, Suisini
  Rajasthan
  Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna
  Bihar
  Nautanki, Thora, Chappeli, Raslila, Kajri
  Uttar Pradesh
  Gadhwali, Kumayuni, Kajari, Jhora, Raslila, Chappeli.
  Uttarakhand
  Goudi, Karma, Jhumar, Dagla, Pali, Tapali, Navrani, Diwari, Mundari.
  Chhattisgarh
  Mask dance (Mukhauta Nritya), War dance.
  Arunachal Pradesh
  Chong, Khaiva, Lim, Nuralim
  Nagaland
  23rd May 2017 – Today’s Preparation Schedule for SBI PO Mains 2017